Nadýchni sa

Veľké Osturnianske jazero (Spišská Magura)

Turistika a šport

Pešia turistika

Voda a relax

Vodné plochy

Veľké Osturnianske jazero je územím európskeho významu. Nachádza sa severozápadne od obce Osturňa, na južnom svahu nevýrazného pohraničného hrebeňa Spišskej Magury v Pieninskom národnom parku. Terajšia rozloha vodnej hladiny je pomerne malá, hoci kedysi bola oveľa väčšia, o čom svedčí močaristé okolie.

Jazero je zásobené povrchovým prítokom i podzemnou vodou a v priebehu roka nepodlieha výkyvom. Z jazera vyteká potok, ktorý je prítokom Osturnianskeho potoka.

Rastlinné spoločenstvá sa striedajú v závislosti od výšky hladiny spodnej vody a predstavujú vzácne taxóny vodných biotopov a prechodných rašelinísk. Z významnejších druhov sa tu vyskytuje vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), mäsožravá rosička okrúhlolistá (Drosera rotundifolia), všivec močiarny (Pedicularis palustris), ostrica oblastá (Carex diandra) a iné.

Zo živočíšnych druhov sú zastúpené endemické druhy mlok vrchovský (Triturus alpestris) a mlok karpatský (Triturus montandoni).

Hlavným cieľom ochrany územia Veľkého Osturnianskeho jazera je zachovanie priaznivého stavu vzácnych biotopov a druhov, ktoré sa tu vyskytujú.

Osturňa je rázovitá zamagurská obec situovaná v doline Osturnianskeho potoka v Spišskej Magure.

Bola založená v roku 1313. V roku 1979 bola vyhlásená za Pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry. Zachovalo sa tu viacero pôvodných goralských stavieb. Osturňa sa považuje za najdlhšiu potočnú dedinu na Slovensku (9,5 km). V obci sa nachádza 157 pamiatkovo chránených objektov.

Obec je živým skanzenom Slovenska a skvostom Zamaguria.

Dominantnými sakrálnymi pamiatkami sú :

Gréckokatolícky Chrám svätého Michala Archanjela (1796)

Drevená kaplnka svätého Kríža (1898) 

Murovaná kaplnka Zosnutia presvätej Bohorodičky

Chránené územie bolo vyhlásené v roku 1984 (novelizované v roku 1993). Predstavuje jeden z mála príkladov zahradených jazier v dôsledku plazivých deformácií svahov vo flyšových horninách Západných Karpát.

Zdroj: www.geocaching.com, www.obec-osturna.sk

Titulná foto: Wikipédia – autor: Jerzy Opioła – Vlastné dielo, CC BY-SA 4.0, https://lnk.sk/uAIP

Newsletter
Daj nám tvoj mail a my ti sem-tam pošleme tip na zaujímavé miesto či výletík.

Info
Adresa:
059 79 Osturňa
Web:
http://www.obec-osturna.sk
Zdieľajte
Galéria
Mapa

Prešovský kraj

Severovýchodný región Slovenska sa tiahne od Tatier až po Poloniny. Ponúka nespočetné množstvo cestovateľských inšpirácií, prírodných krás a dobrodružných zážitkov. Vitaj v Prešovskom kraji!
Viac inšpirácií
GDPR
Vytvorila BigWay.sk
NADÝCHNI SA

Nadýchni sa

Nadýchni sa
crossmenuchevron-right